Mindfulness voor NAH

(Niet aangeboren hersenletsel)
Of een andere oorzaak waardoor je de training in een wat rustiger tempo wilt volgen.

-Een wat kortere tijd, niet 2,5 uur maar 1,5 uur,
-Niet 8 maar 10 lessen.
-Meer herhaling.
-Minder huiswerk.
-Een kleine groep.

Mindfulness heeft effect op hoe je je voelt, het is een praktische manier om anders om te gaan met spanningen.
Uit onderzoek is gebleken dat door beoefening van mindfulness er positieve veranderingen optreden in je brein zoals het bewaren van overzicht, het maken van keuzes, het geheugen en je concentratie.

Wat in de training centraal staat:
Meer in het hier en nu aandachtig zijn, beter omgaan met afleidingen, het behouden van je focus.
Anders omgaan met gedachten en gevoelen zodat je meer rust gaat ervaren.
Niet oordelen, dit heeft effect op afname van negatieve gevoelens.
Je eigen grenzen opmerken.
Meer acceptatie van wat er is.
Compassie voor jezelf en ander.

Je krijgt dit niet vanzelf, je oefent d.m.v. meditatie en milde bewegingsoefeningen op maat.
Naast deze oefeningen is er een korte uitleg en mag je je ervaringen uitwisselen in de groep.
Ook krijg je wat oefeningen mee om thuis te doen.

Na de oefeningen is er voor wie wil, nog wat tijd om met elkaar te praten over wat er belangrijk is in dit moment.

Na de training is er de mogelijkheid om mee te doen aan een stilteochtend of middag.