Transpersoonlijke therapie

Transpersoonlijke therapie is een ervaringsgerichte therapie, dat betekent dat je niet gaat bedenken maar gaat ervaren; ervaren van je gevoelens, emoties, lichaam en je denken.

Al heel vroeg in het leven leer je om je aan te passen en je te gedragen zoals het hoort. Want dan krijg je liefde en word je geaccepteerd.
Als boosheid er vroeger niet mocht zijn, dan heb je niet geleerd om met die gevoelens om te gaan en weet je als volwassene er ook geen raad mee. Je houdt je bijvoorbeeld in of je boze gevoelens komen er ongecontroleerd uit.
Soms weet je niet goed meer welk gedrag echt van jou is of dat je dit gedrag hebt aangeleerd in de loop van je leven. In therapie leer je om het verband te leggen tussen je gedrag van nu en je ervaringen van vroeger. Je bewust worden van welke patronen je in de loop van je leven hebt ontwikkeld en dat deze patronen nu niet meer nodig zijn.

Door te ervaren, je emoties (verdriet, boosheid) laten zijn, vermindert de lading van je probleem. Er komt ruimte vrij voor liefde en vreugde. Je gaat weer voelen wie je bent en wat je echt wilt. Je vindt jezelf weer de moeite waard!

Ons leven is een avontuur waarin we veel obstakels tegenkomen, die we uiteindelijk kunnen overwinnen. Dan worden we wijzer en ondervinden we meer liefde en vrede.